Als ritueelbegeleider zal ik op vrijdag 1 mei 2015 een herdenkingsbijeenkomst vorm en inhoud geven en leiden. Deze bijeenkomst wordt door Monuta de Jager en Monuta Schoonderbeek gehouden. Familie en andere nabestaanden voor wie de uitvaart van een dierbare is verzorgd zijn vanaf 18.00u. welkom in het Brinkhuis te Laren.

 

We zullen in het donker van het missen lichtjes aansteken. De namen van de overleden dierbaren worden genoemd. 20150501_211710We staan stil bij het verlies en het gemis. In de leegte is oneindige ruimte voor de liefde. Welk spoor heeft de dierbare achtergelaten in het leven, in het hart van de nabestaanden? Dit spoor, deze liefde maakt niet alleen verdrietig, deze liefde maakt sterk en weerbaar. De dood is er niet voor om ongelukkig te maken. Het is aan de nabestaanden om licht te blijven zien in elke stap die gemaakt wordt, in elke dag die voorbij gaat.

 

In aansluiting op deze bijeenkomst is ieder uitgenodigd  het jaarlijkse herdenkingsconcert in de Sint Jansbasiliek, gelegen naast het Brinkhuis, bij te wonen.