Na iedere begeleiding volgt er in principe een nazorggesprek.
Terug kunnen kijken op een persoonlijk en passend afscheid kan helpen het verlies te verwerken en uiteindelijk de draad weer op te pakken.
Samen blikken we dan ook terug hoe het voor u geweest is.
En kijken we naar wat u nodig heeft voor de toekomst.
Waar nodig kan ik u verder begeleiden of naar anderen verwijzen.