Afscheid nemen kan en mag niet overhaast gebeuren. Het is belangrijk daar de tijd voor te nemen, stil te staan bij. Er zijn vele stappen te nemen en met Stap voor stap bij afscheid lever ik hier een bijdrage aan. We kunnen denken aan de fase van ernstige ziekte, bij leven moeten inleveren, stappen terug te moeten doen maar ook stappen vooruit. En rondom de uitvaartceremonie zullen veel stappen gezet worden. Met aandacht en betrokkenheid loop ik met u op. Ook na de uitvaart is een hele weg te gaan. Wellicht wordt een steen geplaatst of de as verstrooid. Mogelijk vindt een herdenking op termijn plaats.

 

De stappen die genomen worden voelen soms glibberig en onvast aan, soms wat steviger. Zo zal de weg van afscheid ook worden ervaren. Soms is geen grond onder de voeten voelbaar, je bent wanhopig en stuurloos, het verdriet is overweldigend. Een andere keer zal deze weg een duidelijke richting aangeven, u voelt zich gedragen, er is erkenning en mogelijk aanvaarding, de afscheidsceremonie biedt troost en perspectief. Deze weg van afscheid nemen leidt naar onbekende verte, niet zeker is waar u uitkomt. Maar we mogen altijd weer vertrouwen op betere tijden, er gloort helder licht aan de horizon, mogelijk ontstaat er een nieuwe betekenis.

“Ga datgene wat op je afkomt niet met angst tegemoet, maar met vertrouwen”

In sterven en dood kom je heel dicht bij de mens, bij waar het om gaat in het leven, de diepere betekenis. Dan raak je de kern en kom je tot levensvragen die ons allen bezighouden. Goed vorm en inhoud geven aan afscheid, stap voor stap, geeft kracht om mensen te dragen, te troosten, woorden te geven als u die zelf niet meer hebt. Daar wil ik graag aan bijdragen.