Welkom

Voor een persoonlijke begeleiding bij afscheid

Het verlies van een dierbare

Afscheid nemen van een dierbaar mens is een weg gaan waar we soms onverwacht en soms voorbereid voor komen te staan. Het lijkt alsof je wereld stil staat. Dit gaat gepaard met veel emotie. De weg van afscheid neem je stap voor stap, door samen stil te staan bij het leven van uw dierbare.

Ritueel begeleiding

Maar niet iedereen vindt in dagen van verwarring de woorden die precies zeggen hoe die ander was. Wat hij of zij precies betekende. Soms heeft u daar hulp bij nodig. Daar kan ik u als ritueelbegeleider in ondersteunen. Om zo een persoonlijk afscheid vorm, inhoud en sfeer te geven.

Een moment van betekenis

Een korte plechtigheid in het teken van uw geliefde. Een kostbaar moment, in verbondenheid. Een afscheidsmoment waar ruimte is voor dierbare herinneringen, voor de gevoelens rondom dit verlies, de sporen die uw dierbare achterlaat. Een uur van afscheid waarin je elkaar nog een keer ontmoet in woorden, beelden en muziek, in symbolen en rituelen.

Dat is een laatste eer.
Een moment van troost, maar ook van kracht.
Het geeft houvast voor de tijd die komen gaat, voor de vele stappen die nog gezet gaan worden.

 

Afscheid nemen doe je met hart en ziel