De landelijke dag  van de Ouders Overleden Kind op 24 september 2016 was het moment waarop lotgenoten vanuit heel Nederland in Nijkerk samenkwamen en elkaar ontmoetten. De dag werd gevuld met een lezing door Hella de Jonge, een memorytafel, muziek en zandkunstenaar Gert van de Vijver. Hiernaast waren er verschillende workshops gericht op het weer even stilstaan bij de zoon of dochter, even de tijd nemen voor hem of haar, voor het overlijden en heel belangrijk voor de ouders zelf!
Met STAP VOOR STAP BIJ AFSCHEID leverde ik in een workshop op een creatieve manier een bijdrage.