Herdenking

De herinnering blijft

Afscheid nemen stopt niet bij de begrafenis of crematie. Eigenlijk is dat pas het begin van een lange weg met vele stappen. Het in verbondenheid met elkaar nemen van deze stappen geeft troost en bemoediging en draagt bij aan de verwerking. De naam van de overledene wordt weer genoemd: hij of zij mag er zijn. Er wordt ruimte geboden aan het verdriet van het gemis en uitdrukking gegeven aan de blijvende band met degene die overleden is.

U kunt mij daarom ook op deze momenten inschakelen. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een steen of urn, het verstrooien van de as of een herdenking een jaar na overlijden.

Een afscheidsritueel organiseren

Ook jaren later is het nog mogelijk een soort afscheidsritueel te organiseren, waarin u de realiteit van het gemis opnieuw bewust ervaart. Het kan een proces op gang brengen, of iets dat nooit afgewerkt raakte helpen af te ronden. Het is nooit te laat in het leven om zorgzaam stil te staan bij wat u meemaakte, bij wat u hebt gemist. Samen met u zoek ik creatief hoe en in welke mate een vervangend of aanvullend ritueel kan helpen om emoties tot uitdrukking te brengen of om erkenning te geven aan het verlies en de gevoelens die het nog steeds oproept.

Afscheid

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering…