Symbolen en rituelen

Betekenis

In de afscheidsviering gaat het niet alleen om het noemen van de naam van de overledene of het voordragen van een ‘in memoriam’. Het accent ligt dan op de herinnering. In het afscheid gaat het ook om de betekenis van de overledene voor de nabestaanden. Om de betekenis in het verleden, nu en in de toekomst.

Symbool

In de gesprekken met de nabestaanden gaan we op zoek naar de karakteristieken van de overledene. Soms komen we tot een gezamenlijk gekozen symbool, passend bij de overledene, waarin hij of zij herkend wordt. Ieder voorwerp of begrip kan tot symbool worden verheven. Voorbeelden zijn een boom (hij was een steun en toeverlaat), een mantel van zorg (haar leven stond in het teken van dienstbaarheid), “een gesloten boek zijn”. Zo’n samen gekozen symbool kan een kernthema worden in de afscheidsviering.

Ritueel

Samen zoeken we naar de diepere betekenis van dit thema. In een ritueel kunnen we uitdrukking geven aan deze diepere betekenis. Een ritueel kan bestaan uit een handeling, uit woorden en beelden. Hiermee geven we uiting aan onze gevoelens en beleving van dat moment. Een ritueel geeft verbondenheid en harmonie. Het kan helpen om afscheid te nemen en de eerste stap te zetten om een nieuwe levensfase in te gaan.

Rituelen markeren het leven,
laten je stilstaan bij wat is,
afscheid nemen van wat was
en vooruit kijken
naar wat gaat komen