Op zondag 12 december noemen wij namen bij de WereldLichtjesDag boom in Elisabeth Groen, Heiligenbergerweg 151 Amersfoort. We herdenken en eren alle kinderen, ver weg en heel dichtbij die op welke leeftijd en om welke reden dan ook zijn overleden. Om 19.00 uur steken we de Moeder Kaars op de heuvel aan.

Hart met de naam
Ieder die zich verbonden voelt, ouders, grootouders, broertjes, zusjes, overige familieleden, leerkrachten en andere betrokkenen, is van harte uitgenodigd de naam van het overleden kind te laten noemen. Het WereldLichtjesDag team schrijft deze namen op een hart van bloemzaadpapier van vergeet-me-nietjes en hangt deze in de WereldLichtjesDag boom. Uiteraard is ieder welkom om op de dagen daarna het hart met de naam te komen bewonderen. Deze zullen blijven hangen tot na oud en nieuw.

Verlies van een kind
Een kind verliezen kan je in elke levensfase overkomen. Deze avond herinneren en eren we al die geleefde levens hoe klein of groot dan ook. We zullen om 19.00 uur via diverse sociale media kanalen mensen uitnodigen een lichtje thuis te branden. Speciaal op deze dag staan we stil bij al die kostbare levens. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, wat je overeenkomstig hebt met elkaar is het gemis. Achter de namen die we noemen, klinken de verhalen over liefde, gemis, van trots, met een traan en een glimlach.

Elisabeth Groen
Op WereldLichtjesDag willen we juist Elisabeth Groen, waar ooit het Elisabeth Ziekenhuis stond een lichtbron laten zijn. Door de geschiedenis te herinneren en te eren, zetten we samen met Elisabeth Groen de kracht van de natuur in. We willen er zijn voor iedereen die zijn of haar kind moet missen, ongeacht geloof en cultuur. Je bent van harte welkom om de naam van jouw overleden kind te mailen, zodat wij deze hardop mogen uitspreken.

WereldlichtjesDag
Ieder jaar op de 2e zondag in december komen sinds 1997 wereldwijd mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken. Zij steken om 19.00 uur een kaarsje aan. Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld. Deze wordt zo een beetje lichter wordt voor ieder die leeft met het gemis van een kind.

Voor vragen over WereldLichtjesDag en het doorgeven van de namen: info@stapvoorstapbijafscheid.nl