Afscheidsceremonie

Verwarring en verdriet

Er gebeurt veel met ons als iemand die ons lief is sterft. Veel reacties en gevoelens komen boven drijven zoals boosheid, ongeloof en verdriet. De wereld lijkt stil te staan, toch moet er veel geregeld worden. De dagen tussen overlijden en uitvaart zijn heel belangrijk. Tijdens deze dagen is de uitvaartverzorger er om de organisatie rond de uitvaart op zich te nemen. Ik wil u graag terzijde staan om u te begeleiden in het proces van afscheid nemen. Om samen met u de inhoud, vorm en sfeer van de afscheidsceremonie voor te bereiden.

Een afspiegeling van uw dierbare

Dit voorbereiden gebeurt door persoonlijke gesprekken bij u thuis. We praten over de persoon die overleden is. Hoe brengen we uw dierbare in beeld? Wie was hij of zij? Wat betekende hij of zij voor u? En wat betekende u voor hem? Wat gaf zin aan zijn of haar leven? Hoe zorgen we dat recht gedaan wordt aan de overledene maar zeker ook aan u als nabestaande? We zoeken naar woorden, beelden, muziek. Mogelijk is er een symbool of ritueel dat past bij de persoon die is dood gegaan. Als u dat wenst schrijf ik een overweging en ga voor in de afscheidsviering. Ik zal u stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen. Samen stellen we de dienst samen en vertalen uw gevoelens, gedachten en wensen naar een bijzondere en persoonlijke afscheidsplechtigheid. Zo dat u met een warm en dankbaar gevoel hierop kunt terugkijken. Een afscheid dat u kracht geeft en troost biedt om zonder deze mens verder te leven.

De plek

De plaats van de afscheidsviering is niet gebonden aan kerk of crematorium. Andere mogelijkheden zijn: een verenigingsgebouw, op de deel van de eigen boerderij, in de tuin of op een andere bijzondere plaats. Een plaats die past bij de overledene en de nabestaanden. Dit maakt het afscheid nog meer eigen.