Wereldlichtjesdag in Amersfoort op zondag 12 december 2021

Wereldlichtjesdag in Amersfoort op zondag 12 december 2021

Op zondag 12 december noemen wij namen bij de WereldLichtjesdag boom in Elisabeth Groen, Heiligenbergerweg 151 Amersfoort. We herdenken en eren alle kinderen, ver weg en heel dichtbij die op welke leeftijd en om welke reden dan ook zijn overleden. Om 19.00 uur steken we de Moeder Kaars op de heuvel aan.

Hart met de naam
Ieder die zich verbonden voelt, ouders, grootouders, broertjes, zusjes, overige familieleden, leerkrachten en andere betrokkenen, is van harte uitgenodigd de naam van het overleden kind te laten noemen. Het WereldLichtjesdag team schrijft deze namen op een hart van bloemzaadpapier van vergeet-me-nietjes en hangt deze in de WereldLichtjesdag boom. Uiteraard is ieder welkom om op de dagen daarna het hart met de naam te komen bewonderen. Deze zullen blijven hangen tot na oud en nieuw.

Verlies van een kind
Een kind verliezen kan je in elke levensfase overkomen. Deze avond herinneren en eren we al die geleefde levens hoe klein of groot dan ook. We zullen om 19.00 uur via diverse sociale media kanalen mensen uitnodigen een lichtje thuis te branden. Speciaal op deze dag staan we stil bij al die kostbare levens. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, wat je overeenkomstig hebt met elkaar is het gemis. Achter de namen die we noemen, klinken de verhalen over liefde, gemis, van trots, met een traan en een glimlach.

Elisabeth Groen
Op WereldLichtjesdag willen we juist Elisabeth Groen, waar ooit het Elisabeth Ziekenhuis stond een lichtbron laten zijn. Door de geschiedenis te herinneren en te eren, zetten we samen met Elisabeth Groen de kracht van de natuur in. We willen er zijn voor iedereen die zijn of haar kind moet missen, ongeacht geloof en cultuur. Je bent van harte welkom om de naam van jouw overleden kind te mailen, zodat wij deze hardop mogen uitspreken.

Wereldlichtjesdag
Ieder jaar op de 2e zondag in december komen sinds 1997 wereldwijd mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken. Zij steken om 19.00 uur een kaarsje aan. Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld. Deze wordt zo een beetje lichter wordt voor ieder die leeft met het gemis van een kind.

Voor vragen over WereldLichtjesdag en het doorgeven van de namen: info@stapvoorstapbijafscheid.nl of 06-52071013

Rouwbijlage Stad Amersfoort, 24 februari 2021

Rouwbijlage Stad Amersfoort, 24 februari 2021

Redactioneel artikel in de Rouwbijlage van De Stad Amersfoort over Stap voor Stap bij afscheid in samenwerking met Jan.Uitvaartzorg.

Hoe neem je afscheid van een geliefde? Wat brengt deze wijze van afscheid nemen je? Hoe ga je verder?  Enkele vragen die uitgelicht worden in het artikel.

Verlies, afscheid en rouw ervaren we allemaal. Hoe ga je daarmee om?

Verlies, afscheid en rouw ervaren we allemaal. Hoe ga je daarmee om?

Er bestaan vele vormen van verlies.
Denk bijvoorbeeld aan verlies van een dierbaar persoon
na sterven of scheiding.
Ook verlies van gezondheid en een baan zijn vormen van verlies.
Dit maakt dat we er allemaal mee te maken krijgen.
Iedere vorm van verlies brengt unieke rouw met zich mee!

Hoe ga je om met verlies, afscheid en rouw?
Hoe neem je zo goed mogelijk afscheid?
Wij als begeleiders informeren je hier graag over.
Ontvang iets, deel desgewenst iets en neem iets mee!

We ontvangen je graag op 11 maart 2020.
Toegang is gratis, opgeven gewenst.

Marion Heesen, www.jezelfbewustzijn.nu
Mischja van Marion, www.liefdevollebegeleiding.nl
Bea van de Hoef, www.stapvoorstapbijafscheid.nl

Datum: 11 maart 2020
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur Locatie: De Ontmoeting
De Bekroning 2
3823 EA Amersfoort
Voor opgave en/of vragen:
info@stapvoorstapbijafscheid.nl

Gemeentelijke uitvaarten

Gemeentelijke uitvaarten

Zo’n tien tot twintig keer per jaar overlijdt er in de gemeente Amersfoort iemand die geen familielid heeft of van wie de familie helemaal geen geld heeft om de begrafenis of crematie te verzorgen. In zo’n geval moet volgens de wet de burgemeester de uitvaart laten verzorgen. Het gemeentelijke budget daarvoor is beperkt. Dit houdt in geen plechtigheid, geen bezoekers, geen bloemen.

Vanaf 1 april verzorgt Meijerink Uitvaartzorg alle uitvaarten voor de gemeente  Amersfoort en ondersteun ik met Stap voor stap bij afscheid bij het organiseren van een passende afscheidsceremonie. Op deze wijze wordt nabestaanden de gelegenheid geboden bij de uitvaart aanwezig te zijn en op persoonlijke wijze afscheid te nemen. Ieder mens verdient respect, ook na zijn overlijden.

Vanuit het gegeven dat ieder mensenleven telt wil ik mijzelf dienstbaar inzetten voor deze bijzondere uitvaarten om dat respect dat ook deze mensen verdienen te vertalen in een betekenisvolle afscheidsceremonie.

Met hart en ziel,

Bea van de Hoef

Stap voor stap bij afscheid

 

 

 

Licht

Licht

Gebogen hoofd, gestolde  tranen 
Stilletjes, niemand die ze ziet
Geen tranen van blijdschap
Maar van stil verdriet  

Een dierbare stierf,
het werd donker
In hart, in lijf, in leven
Zij zou met liefde
Haar eigen leven willen geven  

Ze droeg het eenmaal diep gebukt
Wat is verdriet een zware last
Ze heeft haar lopen
aan dragen aangepast
Raakt over haar eigen kracht verrast  

Stap voor stap wordt haar levensreis lichter
Zoveel van waarde wat ze graag behoudt
Soms kleine lichtstraaltjes
Herinneringen van goud  

Tranen worden gedroogd
Dankbaar voelt ze het licht haar omarmen
Want de liefde die daar is
Zal haar hart blijven verwarmen