Als ritueelbegeleider verzorgde ik op vrijdag 1 mei 2015 een herdenkingsbijeenkomst en gaf deze vorm en inhoud. Deze bijeenkomst werd door Monuta de Jager en Monuta Schoonderbeek gehouden. Familie en andere nabestaanden voor wie de uitvaart van een dierbare was verzorgd waren welkom in het Brinkhuis te Laren.

We staken in het donker van het missen lichtjes aan. De namen van de overleden dierbaren werden genoemd. We stonden stil bij het verlies en het gemis. In de leegte is oneindige ruimte voor de liefde. Welk spoor heeft de dierbare achtergelaten in het leven, in het hart van de nabestaanden? Dit spoor, deze liefde maakt niet alleen verdrietig, deze liefde maakt sterk en weerbaar. De dood is er niet voor om ongelukkig te maken. Het is aan de nabestaanden om licht te blijven zien in elke stap die gemaakt wordt, in elke dag die voorbij gaat.

In aansluiting op deze bijeenkomst was ieder uitgenodigd  het jaarlijkse herdenkingsconcert in de Sint Jansbasiliek, gelegen naast het Brinkhuis, bij te wonen.